top of page
LOGO TRANSPARENCY Black Scale.png

Texas Tagalog Injury Lawyer

DMGGMB1.jpg
Ang isang pinsala ay maaaring makaapekto sa lahat ng  aspeto ng iyong buhay at buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Ikaw ay maaaring mangailangan na ngayon ng tulong upang makumpleto ang normal na mga aktibidad ng pang-araw-araw na buhay. Ikaw ay maaaring mamuhay sa permanenteng sakit at hirap. Maaaring hindi ka makakapagtrabaho sa isang napakahabang panahon. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay nasaktan dahil sa kapabayaan o gross negligence ng ibang tao o kumpanya, Ikaw ay  karapat-dapat na ipaglaban at bayaran sa iyong mga pinsala.
 
Sa “The Law Office of Daniel M. Gonzales, PLLC” kasama ng aming butihing abogado na si Atty. Daniel Gonzales ay nakikiramay sa iyong sitwasyon. Alam namin na hindi madali at mahirap ang makaranas ng pinsala. Kung kaya sa aming opisina pinahahalagahan namin ang bawat biktima o nasaktan. Kami ay handang tumulong at promotekta sa inyong mga ligal na karapatan at ipaglaban ang karapat – dapat na kabayaran sa iyong mga pinsala.
 
Bagaman ang aming opisina ay nakabase sa Corpus Christi, Texas, kami ay representante ng kliyente sa buong Texas. Ang aming abogado ay nagsisikap na maging pinakamahusay na abogado para sa mga kliyenting na aksidente.
 
Kung ikaw ay nakaranas ng pinsala, makipag-ugnayan sa aming abogado sa “The Law Office of Daniel M. Gonzales, PLLC” tumawag lamang sa numero 361-881-4806 upang malaman kung paano kami makakatulong.

WHAT OUR CLIENTS ARE SAYING

Robert G. 

We were extremely pleased with the outcome of our personal injury case. Daniel walked up through the process of negotiation and then mediation. He was firm but fair when dealing with the other side. We highly recommend him for all your legal needs.

Ben M. 

Daniel represented me after a terrible work accident. He was with me every step of the way during my recovery process and throughout the case. He produced a great result and always made me feel like my health after the accident and my opinions mattered through the process.

Don M. 

Mr. Gonzales represented me in a motor vehicle accident. The company truck I was driving had equipment failure that caused an accident. It nearly killed me. Daniel fought,and WON. My medical bills were taken care and I received a settlement that ensured I would be taken care of financially.

Jamin A. 

Mr. Gonzales has helped me navigate several legal matters over the years. On every occasion he displayed superior service and professionalism. He has experience working on personal injury cases large and small...always putting his clients first.

Jhilma M. 

Phenomenal attorney! Daniel is very professional, knowledgeable and has a great interpersonal communication skills. I would definitely recommend him to family, friends or anyone seeking the need of personal injury attorney.

James T. 

Daniel is a relentless advocate for victim's rights with big case experience. He is the first attorney I turn to in Corpus Christi when we have clients with major injuries.

bottom of page